En ny bensin
för gamla
fordon.

Aspen Classic Vehicle Fuel är en helt ny etanolfri bensin som har utvecklats speciellt för gamla fordon av våra bränsleexperter på Aspen i Hindås, världens ledande tillverkare av alkylatbensin.

Unika fördelar med vårt Aspen Classic Vehicle Fuel:

  • Etanolfritt och lagringsstabilt
  • Minimerad korrosion
  • Färre beläggningar
  • Minskad risk för ånglås
Köp nu

Etanolfri bensin som är lagringsstabil

Vår bensin är helt etanolfri, då etanol kan påverka bränslets hållbarhet och skapa korrosion i motor och bränslesystem. Över tid separeras etanol i tanken och vatten frigörs, vilket kan leda till förlorade egenskaper i drivmedlet. Aspen Classic Vehicle Fuel har därför betydligt längre hållbarhet än vanlig bensin. Detta innebär att ditt veteranfordon startar även efter en längre period av stillestånd.

Färre beläggningar i motorn

Genom att ha en minimerad mängd olefiner i drivmedlet minskas risken för beläggningar i din motor. Instabila komponenter i bensinen kan med tiden åldras och skapa dessa beläggningar. När beläggningar bildas uppstår behovet av rengöring, vilket kan vara ett utmanande och tidskrävande arbete.

Minimera risken för korrosion

Korrosion kan leda till att saker går sönder eller sätter igen, och därmed orsaka driftstopp och reparationer. Genom att använda Aspen Classic Vehicle Fuel minimerar du risken för korrosion.

Minska risken för ånglås

I äldre fordon exponeras ofta bränslet för mer värme än i moderna fordon. Detta ökar i sin tur risken för kokning och därmed ångbildning i bränslesystemet. Genom reducerad flyktighet i bensinen minskar Aspen Classic Vehicle Fuel risken att råka ut för ånglås betydligt.

Vinterförvara ditt veteranfordon med Aspen Classic Vehicle Fuel

  1. Töm tanken helt eller så mycket som möjligt.
  2. Fyll upp tanken med Aspen Classic Vehicle Fuel.
  3. Kör några kilometer så att inte bara tanken utan hela bränslesystemet fylls med bensinen.
  4. Fyll upp tanken med Aspen Classic Vehicle Fuel så att ditt fordon förvaras med så full tank som möjligt. På så sätt förhindrar du rost.
  5. Låt stå och invänta vårens första åktur!

Ren körupplevelse

Vi har strävat efter att minimera närvaron av farliga ämnen som aromater, bensen och instabila krackade komponenter som vanlig bensin kan innehålla. Dessutom har vi tillsatt upp till 4 % etanolfri, förnyelsebar råvara för att ge dig en ren och säker körupplevelse. Med Aspen Classic Vehicle Fuel kan du njuta av att köra utan bekymmer.

Små partier och jämnare kvalitet

Genom att producera Aspen Classic Vehicle Fuel i små partier kan vi garantera en konstant och jämnare kvalitet än vanlig bensin. Detta innebär att ditt veteranfordon kommer att fungera smidigare utan behov av finjusteringar av motorinställningar eller förgasare. En välinställd motor bidrar också till optimal förbränning och minskade utsläpp.